top of page

MindfulMediYoga

 

 

Tilrettelagte kurs i Mindfulness eller MediYoga på forespørsel. 

Mindfulness og Mediyoga er to forskningsbaserte helsefremmende teknikker med et helhetlig fokus på helse som fokuserer på samspillet mellom kropp, sinn og følelser. Pusten er sentral og danner grunnlaget for ro og avspenning  på dypt nivå.  I kombinasjon med fysiske øvelser blir du kjent med avspenning og hvordan du kan ha nytte av teknikkene på egenhånd i ettertid.

 

Ønsker du eget kurs for en gruppe i egne lokaler, er dere en forening eller bare en gruppe som er interessert i å stresse ned hverdagen, så ta kontakt. Kurs kan settes opp i tråd med ønsker både på dag- og kveldstid. 

"It is not what lies behind us or what lies ahead of us, it is what lies within us at all times that matters the most" 

 

 

HENRY THOREAU

 

bottom of page