top of page

Mindfulness og MediYoga  

Mindfulness 

 

En utfordring i den travle og stressfylte hverdagen, er å kunne være tilstede i øyeblikket og la tankevirksomheten få hvile. Mindfulness innebærer enkle og virksomme øvelser som kan være til god hjelp.  Oversatt til norsk, betyr Mindfulness "oppmerksomt nærvær" og beskriver en sinnstilstand som kjennetegnes av en ikke-dømmende, vennlig og aksepterende holdning til seg selv og andre, på det som erfares i øyeblikket. Jon Kabat-Zinn grunnla MBSR (Mindfulness-based stress reduction program) på slutten av 70-tallet på universitet i Massachusetts for å behandle smerte hos kronisk syke. Han koblet elementer fra budhismen med vestlig naturvitenskap for å hjelpe syke mennesker. Det er idag mye forskning som viser positive resultater og effekter basert på oppmerksomt nærvær. Mennesker med ulike plager får økt livskvalitet selv om ikke plagene eller den ytre livssituasjonen endres. 

 

MediYoga

 

MediYoga-medisinsk yoga, er utviklet på IMY i Stockholm på slutten av 90-tallet.  Det er en terapeutisk yogaform for å ta vare på helsen.  Opprinnelsen er klassisk Kundaliniyoga hvor den sentrale komponenten er å fjerne indre konflikter og blokkeringer slik at energien kan flyte fritt og du kan være den du er ment å være. Mediyoga er et eget terapeutisk system som kan brukes i både rehabilitering og grupper med ulike behov, eksempelvis astmatikere, de som lider av utbrenthet, ryggproblemer,søvnforstyrrelser, Parkinsons, migrene m.fl. Mediyoga er tilpasset og kan gjøres også med fysiske og psykiske begrensninger. Utgangspunktet er utøverens egen evne og kapasitet.  Det er en myk, meditativ yogaform med puste- og kroppsøvelser samt meditasjon.

 

Yoga og meditasjon gir deg bedre innsikt og økt kunnskap om deg selv og det livet du lever.  Dagliglivet består i aktiviteter som oppleves som arbeid, fritid og hvile. Med god balanse mellom disse oppnås bedre helse. Bevissthet om kropp og sinn hjelper deg å finne frem til hva som er riktig balanse i ditt liv.  

 :
«Når jeg kan tåle meg selv og verden slik den er, blir den mer forståelig og håndterbar»

Sense of Coherence (SOC) - ANTONOVSKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page