top of page

Hva er stress?

Stress er en naturlig del av livet.  Vi flytter stadig fokus fra det ene til det andre og livet engasjerer og krever på flere områder. Stress hjelper oss å være skjerpet og prestere, det er både en nødvendig og nyttig respons.  

 

Det er først når kroppen blir værende i alarmberdsskap over tid og stressresponsen blir langvarig, at den er til skade.  Kanskje har stress blitt en del av din livsstil, du merker det knapt bortsett fra at du har begynt å kjenne på symptomer. Har du konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer, følelsesmessig ustabilitet, engstelse, søvnproblemer, smerter i kroppen, svimmelhet, hjertebank, hodepine m.fl. så kan dette være noen av flere tegn på at du har kronisk stress.  Kroppen sier rett og slett ifra og mobiliserer mot opplevd press. Du kjenner det kanskje godt i kroppen, men det er i hjernen stress starter. 

 

Teknikker for å redusere stress er viktig også i behandling av sykdom eller lidelse. Å redusere stress og få kroppen inn i hvilemodus slik at du minsker stresshormoner, kan hjelpe til slik at immunsystemet fungerer bedre.

 

Ved å trene på å være oppmerksom og nærværende her og nå, så kan du ta tilbake kontrollen i livet ditt. Mindfulness og MediYoga er to kraftfulle verktøy til selvhjelp med dokumentert effekt på flere områder.  Sammen eller hver for seg kan de bidra til å skape balanse mellom kropp og sinn og de påvirker deg både mentalt, fysisk og emosjonelt.

 

 

"Den stilla kvardagen treng for å levast"

JON FOSSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page