top of page

Terapeut og instruktør

Jeg er utdannet ergoterapeut og sertifisert instruktør i Mindfulness MBSR og MediYoga med fordypning i stress og utbrenthet. Ergoterapeuten jobber med mennesker i et helhetlig perspektiv. Mennesker er aktive i seg selv og ressursene samspiller med det fysiske, sosiale og psykiske miljøet. Derfor er fokuset vårt på personens ressurser, omgivelsene rundt og selve aktiviteten. Målet vårt er å bidra til at personen kan leve et aktivt og meningsfylt liv i tråd med egne behov og ønsker. Aktivitet og deltakelse er vesentlig for en opplevd god helse, men det skal også være balanse i dagliglivets aktiviteter. Det er ikke alltid like lett å finne denne balansen i en hektisk hverdag og i livet generelt.  

 

Jeg har selv opplevd lange perioder med høyt tempo og stress i hverdagen, og kjent på kroppen mange av de symptomer som melder seg etterhvert. På et tidspunkt ble presset for stort.  Fra å være i en hektisk, spennende, morsom og utfordrende jobb i reiselivsbransjen, med høyt tempo og mange baller i lufta, endte det med en "time-out". Kropp og sinn reagerte på langvarig stress og det gjorde at jeg måtte senke tempoet og omstille meg, velge ny vei og retning. Dette ble starten på en ny "reise" med nye muligheter som endte med utdanning innen helse og ergoterapi. 

 

Det var i den mest hektiske perioden midt i livet, at jeg begynte å utforske yoga og meditasjon for å finne ro og avkobling. Sakte men sikkert har dette utviklet seg til en livsstil. De siste årene har jeg funnet rytmen og rutinen med Mindfulness og MediYoga i hverdagen. For å få størst og best mulig kunnskap og innsikt i verktøyene, tok jeg instruktørutdannelse i MBSR og MediYoga, med fordypning i stress og utbrenthet i MediYoga.  

 

Budskapet i ergoterapi, fokus på aktiviteters betydning og kompleksitet, stemmer godt med forståelsen av hvor viktig det er å være nærværende og oppmerksom her og nå. Mindfulness og MediYoga gir meg dypere kunnskap om meg selv og det gir meg den pausen jeg trenger for å oppnå balanse i kropp og sinn. Jeg kjenner på en større ro og harmoni, men spesielt kjenner jeg på "takknemlighet", det er alltid noe å være takknemlig for, mye mer enn jeg kanskje trodde. Denne "reisen" har ikke noe mål, reisen i seg selv er målet denne gangen.

 

 

"Alt biologisk liv må pendle klokt mellom arbeid og hvile, plikt og lek, for å være i form gjennom et liv"

PER FUGELLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page